91APP*-KY 6741除權除息紅利

權息紅利資料﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

透視個股 : 6741 91APP*-KY

(代碼為 6741 91APP*-KY 年度除權除息紅利)
股東會
日期
股票股利(股) 現金股利(元) 董監酬勞
(仟元)
股東股利 除權
交易日
員工紅利 股東股利
(元/股)
除息
交易日
員工紅利
總金額
(仟元)
盈餘配股
(元/股)
公積配股
(元/股)
配股
總張數
  111/06/09  
0.00    0.00         0   0.48         9,290 
  110/04/16  
0.00    0.00         0   0.00        
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]