91APP*-KY6741營收狀況

個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

91APP*-KY 6741 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

個股營收表﹝ 6741 91APP*-KY 全部資料
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
111/04 92,590   96,578   -4.13%   72,026   28.55%   374,720   307,914   21.70%  
111/03 96,578   83,784   15.27%   80,701   19.67%   282,130   235,888   19.60%  
111/02 83,784   101,768   -17.67%   71,910   16.51%   185,552   155,187   19.57%  
111/01 101,768   107,658   -5.47%   83,277   22.20%   101,768   83,277   22.20%  
110/12 107,658   134,094   -19.71%   94,199   14.29%   1,100,926   875,213   25.79%  
110/11 134,094   92,463   45.02%   106,014   26.49%   993,268   781,014   27.18%  
110/10 92,463   93,082   -0.67%   78,261   18.15%   859,174   675,000   27.29%  
110/09 93,082   88,662   4.99%   77,562   20.01%   766,711   596,739   28.48%  
110/08 88,662   91,142   -2.72%   67,710   30.94%   673,629   519,177   29.75%  
110/07 91,142   97,943   -6.94%   71,266   27.89%   584,967   451,467   29.57%  
110/06 97,943   87,968   11.34%   70,009   39.90%   493,825   380,201   29.89%  
110/05 87,968   72,026   22.13%   65,855   33.58%   395,882   310,192   27.62%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]